Usługi

Udostępnianie danych

Aplikacje biznesowe

W przedsiębiorstwach zachodzi często konieczność udostępnienia danych biznesowych dla osób niebędących bezpośrednimi użytkownikami wdrożonych w firmie systemów informatycznych, np. wszystkim własnym pracownikom lub pracownikom podmiotów współpracujących. Duże doświadczenie we wdrażaniu rozmaitych systemów ERP i księgowych oraz dogłębna ich znajomość umożliwia nam tworzenie programów pozwalających na interakcje z systemami pracującymi w przedsiębiorstwie. Przykładem stworzonych aplikacji są:

  • moduł księgowy GAP – udostępnianie poprzez Internet raportów controllingowych klientom biura rachunkowego,
  • aplikacja udostępniająca poprzez Internet pracownikom obsługiwanych firm wybrane informacje z działu HR, np. elektroniczną formę paska wynagrodzeń.