Usługi

Systemy dedykowane

Aplikacje biznesowe

Ogólnie dostępne systemy informatyczne z konieczności nie są dopasowane do szczególnych potrzeb klientów, wynikających ze specyfiki ich działalności biznesowej. Global Solutions tworzy dedykowane systemy pozwalające wpierać procesy biznesowe. Przykładami takich aplikacji są:

  • Energy Point – system wspomagania procesów sprzedaży oraz dystrybucji energii elektrycznej dedykowany dla przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją, sprzedażą i przesyłem energii, dopasowany do zmiennych wymogów Urząd Regulacji Energetyki.
  • IT Point – system wspomagających rozliczanie dostarczanych usług IT i telekomunikacyjnych.

Systemy takie z reguły współpracują z istniejącymi systemami informatycznymi, takimi jak aplikacje księgowe, czy też całe systemy ERP, rozszerzając ich możliwości o szczególne potrzeby firmy.