Usługi

Integracja systemów i aplikacje wspomagające

Aplikacje biznesowe

Dogłębna znajomość szerokiego zakresu aplikacji stosowanych w przedsiębiorstwach pozwala nam także na tworzenie programów integrujących działanie różnych systemów informatycznych klienta, jak również pozwalających na interakcje z systemami informatycznymi podmiotów zależnych oraz współpracujących.

Przykładem takiej aplikacji jest program automatyczne przesyłający wstawione faktury z systemu ERP sprzedawcy do systemu księgowego nabywcy.

Innym popularnym zastosowaniem takich aplikacji jest migracja danych (połączona z ich przetwarzaniem) pomiędzy systemami informatycznymi zainstalowanymi w firmie i podmiotach współpracujących.

Tworzymy również rozmaite drobne programy związane z bieżącymi potrzebami naszych klientów, na przykład do cyklicznego rozsyłania szeregu raportów biznesowych oraz zarządzania priorytetami ich przetwarzania, monitorowania infrastruktury serwerowej i innych.