Usługi

Analityka biznesowa

Aplikacje biznesowe

Oferujemy specjalizowane raporty tworzone przy użyciu wiodących narzędzi raportujących takich jak: Microsoft Reporting Services, Crystal Reports. Zdarza się jednak, że potrzeby analityki biznesowej wykraczają poza bezpośrednio dostępne informacje w systemach informatycznych, skuteczne rozwiązania wymagają wtedy tworzenia specjalizowanych aplikacji modelujących i integrujących dane.

Przykładem takiej aplikacji jest stworzony przez nas „Order Tracking System” – modelujący działanie logistyki ogólnopolskiej sieci hurtowni, współpracujący z systemem ERP ASW. Bazując na danych zgromadzonych w tym systemie oraz modelując pracę działu transportu oraz zamówień, potrafimy precyzyjnie wyliczyć datę realizacji zamówień dla klientów końcowych. W ten sposób dostarczyliśmy naszemu klientowi jedno z podstawowych narzędzi dla działu sprzedaży.

Aplikacje takie wykraczają poza możliwości systemów raportujących dzięki:

  • integracji danych z różnych źródeł, w sposób nieobsługiwany przez standardowe narzędzia integracji, np. stron internetowych, usług sieciowych, danych wymagających wysokiego stopnia przetworzenia przed integracją,
  • dodawania informacji niedostępnych zaimplementowanych systemach, poprzez uzupełnienie o specyficzne informacje lub ich wyliczenie, np. poprzez modelowanie procesów zachodzących w firmie.